Makam: Vakıf Müdürü
Ad Soyad: Hanife KALYONCU
İletişim: 0 224 245 83 46

                        SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFININ KAPSAMI

          Fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanları sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler bu kanun kapsamı içindedir.

İLÇE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

 

HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
( EN GEÇ )
1 GIDA YARDIMI

 

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa vakıftan temin edilecektir. )
2. Başvuru Dilekçesi 

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

 

 

7 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

15 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)
2 YAKACAK YARDIMLARI

 

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa vakıftan temin edilecektir. )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
      

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

15 GÜN (Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)
3 BARINMA YARDIMLARI (KİRA)

 

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa vakıftan temin edilecektir. )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

4. Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

15 GÜN (Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)
4 SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/  Periyodik Nakit)

 

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa vakıftan temin edilecektir.)
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

 

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

 15 GÜN (Sosyal destek yardımının devamı için yapılan başvurularda)
5 ŞARTLI EĞİTİM YARDIMLARI (ŞNT )

 

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa vakıftan temin edilecektir. )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (anne ve çocukların )
4. Öğrenci Belgesi

     14 GÜN

6 ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞNT)

 

1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa vakıftan temin edilecektir.)

2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (anne ve çocukların)

4. Gerektiğinde vasilik belgesi
 

Not: İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne gönderilir.
       14 GÜN
7 GENEL SAĞLIK SİGORTASI

 

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuruluyorsa vakıftan temin edilecektir.)
2. Başvuru dilekçesi ( Vakıftan temin edilecektir.)

3. Nüfus Cüzdanı önlü ve arkalı fotokopisi ( ilk defa başvuru yapılıyorsa )

Not: Yapılan incelemeler sonucunda şahsın gelir durumunu gösterir belgeye ulaşılamaması durumunda, bu belge/belgeler başvuru yapan şahıstan talep edilmektedir.
 30 GÜN ( İlk defa Başvuruluyorsa )
8

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIM ( EVEK )

                  &

MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI

 

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa vakıftan temin edilecektir. )
Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi  (Asker evli ise eşinin, değil ise anne veya babasının)

30 GÜN ( İlk defa Başvuruluyorsa )
9 AFET DESTEKLERİ(Deprem,Yangın,Sel vb.)

 

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa vakıftan temin edilecektir.)
2.  Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

4.  Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.

       15 GÜN
10 2022 ENGELLİ VE YAŞLI YARDIMLARI                       

 

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu ( İlk defa başvuru yapılıyorsa vakıftan temin edilecektir.)
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
4. Engelli Sağlık Kurulu Raporu Aslı (Engelli aylığı için )
5. Gerektiği durumlarda vasilik belgesi

Not: Vakfımıza Engelli aylığı için başvuruda bulanmak isteyen ancak Engelli Sağlık Kurulu Raporu olmayan şahıslara Vakfımızdan Devlet Hastaneleri'nde düzenlenmek üzere sevk belgesi verilmektedir.
30 GÜN ( İlk defa başvuru yapılıyorsa )
11

PROJE DESTEKLERİ

( GELİR GETİRİCİ PROJELER )

 

1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu

4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi

5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge ( ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs. )

Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karara bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne gönderilir.
    30 GÜN

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi , eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 

İlk Müracaat Yeri Nilüfer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı İkinci Müracaat Yeri Nilüfer Kaymakamlığı
İsim Hanife KALYONCU İsim Avni ORAL
Unvan Sosyal Yardımlaşma Müdürü Unvan Nilüfer Kaymakamı
Adres Nilüfer Kaymakamlığı B Blok Zemin Kat Adres Nilüfer Kaymakamlığı A Blok
Tel 224 245 83 46 Tel 224 249 32 00
Faks 224 249 32 01 Faks 224 249 32 04
e-Posta nilufer_sydv@hotmail.com e-Posta  nilufer@icisleri.gov.tr