Makam:

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü

Ad Soyad:

Uğur TOKSOY

3. Sınıf Emniyet Müdürü

İletişim:

224 270 51 07

http://www.bursa.pol.tr/nilufer

nilufer@egm.gov.tr

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

S.NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

 

1

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi

1-Mülki Amirlikten havaleli dilekçe

1 İŞ GÜNÜ

 

  2-Müracaat Formu

 

  3-Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi 

 

  4-C.Savcılığından sabıka kaydı

 

  5-Doktor Raporu

 

  6-Parmak İzi ve Fotoğraf Kayıt Formu

 

  7-3 Adet Fotoğraf

 

  8-Harç Makbuzu

 

2

Yivsiz Tüfek Satın alma Belgesi

1-Mülki Amirlikten havaleli dilekçe

1 İŞ GÜNÜ

 

  2-Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi 

 

  3-C.Başsavcılığından sabıka kaydı

 

  4-2 Adet Fotoğraf

 

  5-Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi aslı ve fotokopisi

 

3

Kuru Sıkı Ses ve Gaz Tabancası Kaydı

1-Mülki Amirlikten havaleli dilekçe

30 DAKİKA

 

  2-Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi 

 

  3-Tabancanın kendisi ve faturası

 

  4-C.Savcılığından sabıka kaydı

 

4

Tabanca Bulundurma Ruhsatı

1-Mülki Amirlikten havaleli dilekçe

3 İŞ GÜNÜ

 

  2-Müracaat Formu

 

  3-Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi 

 

  4-4 Adet Fotoğraf

 

  5-C.Savcılığından sabıka kaydı

 

  6-Sağlık Kurulu Raporu

 

  7-Parmak İzi ve Fotoğraf Kayıt Formu

 

  8-Harç Makbuzu

 

5

Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı

1-Mülki Amirlikten havaleli dilekçe

3 İŞ GÜNÜ

 

  2-Müracaat Formu

 

  3-Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi 

 

  4-4 adet fotoğraf

 

  5-Görev Belgesi

 

  6-C.Başsavcılığından sabıka kaydı

 

  7-Sağlık Kurulu Raporu

 

  8-Parmak İzi ve Fotoğraf Kayıt Formu

 

  (Yönetmeliğin 8.Maddesi 1.Fıkrası a-bendi ile e-bendinin   1-2-3-4-5-10 ve 11’ci alt bentlerinde belirtilenlerden 6 ve 7.ci sıradaki belgeler istenmez.)

 

6

Emekli Kamu Gör.Taşıma Ruhsatı

1-Mülki Amirlikten havaleli dilekçe

3 İŞ GÜNÜ

 

  2-Müracaat Formu

 

  3-Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi 

 

  4-4 adet fotoğraf

 

  5-Emeklilik Onayı

 

  6-C.Başsavcılığından sabıka kaydı

 

  7-Sağlık Kurulu Raporu

 

  8-Parmak İzi ve Fotoğraf Kayıt Formu

 

Umuma Mahsus Pasaport

1. Nüfus Cüzdanı aslı ve Mevcut Pasaport

20 DAKİKA

 

2. 2 adet 50mmX60mm ebadında arkası düz beyaz biometrik fotoğraf

 

3. Pasaport Cüzdan Bedeli ve harç bedeli yatırdığına dair makbuz (Vergi Dairesi ve Bankalar)

 

4. Reşit olmayan (18 yaşından küçükler)ve kısıtlılar için noter onaylı muvafakatname ile çocuklarında gelmesi gerekmektedir. (Anne-Baba ve çocuk birlikte nüfus cüzdanları ile geldiklerinde büromuzda memur huzurunda düzenlenme imkanı mevcuttur)

 

5. Parmak izi Formu (Büromuzca)

 

1

YENİ KAYIT (FATURALI) ARAÇLARDA İSTENEN BELGELER

1. Fatura ve faturayı düzenleyen bayiinin yetki    belgesi.

10 DAKİKA

 

2. Uygunluk Belgesi

 

3. Zorunlu mali mesuliyet sigortası

 

4. ÖTV ödeme belgesi aslı

 

5. Vatandaşlık numarası

 

6. Tescil ve Trafik belgesi ((Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)

 

7. Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası

 

NOT: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay   içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.

 

 Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

 

 a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

 

 b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.

 

 c) Ticaret sicil gazetesi.

 

2

DEVİR İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER

Devir İşlemleri Noterlerce Yapılıyor, Tescil Birimi sadece Tescil Belgesini basıp, sahibine imza karşılığı veriyoruz.Araç sigortasının yeni sahibi adına yapılması.

5 DAKİKA

 
 
 
 

3

NAKİL OLAN ARAÇLARDA İSTENEN BELGELER

1. Noter satış senedi.

10 DAKİKA

 

2. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)

 

3. Araca ait eski Trafik Belgeleri ile plakalar

 

4. Vatandaşlık numarası

 

5. Yeni Tescil ve Trafik Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)

 

6. Şoförler Odasından Nakil Dosyası.

 

NOT:Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.

 

4

 

İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMLERİ

 

1. İcra Müdürlüğü, vergi dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı

10 DAKİKA

 

2. Zorunlu mali mesuliyet sigortası

 

3. Muayenesi süresi bitmiş ise muayenesi yaptırılacaktır

 

4. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

 

NOT: Tescilsiz araçların üç ay,  tescilli araçların bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır.

 

 Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

 

a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, 

 

b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.

 

c) Ticaret sicil gazetesi.

 

d)Vergi levhası

 

5

VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK İŞLEMLEDE İSTENEN BELGELER

1. Veraset İlamı (ilgili mahkemeden)  veya mirascılık belgesi

10 DAKİKA

 

2. Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden)

 

3. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Varis/Varisler adına)

 

4. Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri

 

5. Vatandaşlık numarası

 

6. Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.

 

7. 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

 

8. Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir. 

 

6

YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA ARAÇ TESCİLİ

1. Ülkemizde ikametgah tezkeresi ile ikamet eden yabancılar, Araç tescil işlemleri sırasında Türk Vatandaşlarından istenilen belgeler istenir.

10 DAKİKA

 

2.Yabancı uyrukluların araçları MA-MZ grubu plakaya tescil edilir.Bu işlemler yalnızca Trafik Tescil Şube Müdürlüklerince yapılır.

 

7

YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA TESCİLLİ ARAÇLARIN YURDUMUZU TERK İŞLEMİ

1. Dört adet ilişik kesme belgesi düzenlenir, birtanesi ilgili vergi dairesine gönderili,.birtanesi aracın çıkacağı gümrük kapısına gönderilir, birtanesi dosyasında kalır.Birtanesi ilgiliye verilir.

10 DAKİKA

 
 

2. Araca ait plakalar

 

3. Araca ait tescil ve trafik belgeleri

 

4. Dilekçe

 

5.Elektronik ortamda vergi borcu olmadığına bakılır.

 

6.Gideceği gümrük kapısına kadar geçeci yol belgesi düzenlenir.

 
 

8

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ-AD, SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ

1. Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)

10 DAKİKA

 

2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)              (Ek 1) formu şahıslarda istenmiyor.

 

3. Dilekçe

 

4.Vergi lavhası

 

5.Ticaret sicil gazetesinde eski ve yeni ünvanların bulunduğu bölüm.

 

6.İmza sirküleri

 

9

ARAÇLARDA LPG DÖNÜŞÜMÜ

1. Fatura

10 DAKİKA

 

2. Montaj Tespit Raporu

 

3. İmalat Yeterlilik belgesi

 

4. Karayolu Uygunluk Belgesi

 

5. Karayolları Muayene İstasyonundan muayenesi yaptırılacak

 

6. Dilekçe

 

7. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

 

8. Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek

 

9.Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi herhangi bir tescil kuruluşuna müracaat edilebilir.

 

10

ARAÇLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ

1. Boya değişikliği ile ilgili düzenlenen fatura

10 DAKİKA

 

2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

 

3. Dilekçe

 

4. Karayolları Muayene İstasyonu'nda renk tespiti yaptırılacak.

 

11

MOTOR VEYA ŞASE DEĞİŞİMİ

1. Motor satış senedi, gümrük Şahadetnamesi veya fatura ile satınalınan motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler.

10 DAKİKA

 

2. Garanti kapsamında değiştirilen motor bloğu için fatura ve bu motor bloğunun garanti kapsamında değiştirildiğine dair firmanın yazısı.

 

3. Teknik belge-plan proje

 

4. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

 

5. Eski trafik tescil ve trafik belgeleri

 

6. Karayolları fenni muayene istasyonunca tespit yaptırılır.

 

12

ARAÇLAR ÜZERİNDE YAZI VE LOGO İŞLENMESİ

Araç işleticisinin ticari ad ve ünvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik reklam mahiyetindeki yazı ve resimleri, aracın yan karoseri üzerinde bulunabilir. Otobüs ve minibüslerin arkalarına sadece işleticinin ticari ad ve ünvanı yazılabilir.

10 DAKİKA

 

Aracın muayene istasyonundan tespiti yaptırılacaktır.

 

13

BELGE YENİLEME (YIPRANMA)

1.Yıpranan Tescil ve Trafik Belgesinin yenisi alınacak (Trafik Tescil Şube yada Bürosundan)

10 DAKİKA

 

2. Dilekçe

 

3. Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.

 

4. Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edileceği gibi, harhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

 

14

AD VE/VEYA SOYAD VEYA TİCARİ ÜNVANLI PLAKA TESCİL İŞLEMLERİ

1. Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır.

10 DAKİKA

 

2. Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir.

 

3. Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemi uygulanır.

 

4. Ad, soyad veya ticari unvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz.

 

5. Yıllık vergisi tescil tarihinden itibaren yıllık sürenin sona erdiği günden başlamak üzere (30) gün içinde plaka vergisini ödemeyenler ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsili hakkında kanun hükümleri uygulanır.

 

15

TESCİL BELGESİ VE TRAFİK BELGESİ İLE PLAKA ZAYİİ

1. Dilekçe

10 DAKİKA

 
 

2. Elektronik ortamda muayenesi görülüyorsa muayeneden muaftır.

 

3. Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil   kuruluşuna da müracaat edilebilir her iki plakası çalınması durumunda veya kaybolması durumunda araç sahibinin istemesi ile yeni verilen seriden plakalar değiştirilecektir.

 

4.Kayıp eşyayı polnet kaydına işleme

 

16

TRAFİKTEN ÇEKME İŞLEMİ

1. Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)

10 DAKİKA

 

2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

 

3. Dilekçe

 

4. Elektronik ortamda borcu yoktur belgesi sorgulaması.

 

5. Plakalar getirilecek

 

6. Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek.

 

17

HURDAYA AYIRMA İŞLEMİ

1. Tescil belgesine hurda kaşesi vurularak araç sahibine iade edilir.

10 DAKİKA

 

2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

 

3. Dilekçe

 

4. Elektronik ortamda borcu yoktur belgesi sorgulaması.

 

5. Plakalar ve eski trafik belgesi geri alınır.

 

6.Araç Motorsiklet değilse bertaraf belgesi istenir.

 

7.Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler.

 

18

ÇALINTI ARAÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER

1. Çalındığı tarihten itibaren 1 ay geçmiş olması şartıyla, araç sahibinin istemesi, halinde savcılık veya mahalli zabıtadan alınan, çalınma olayına ait belgenin eklendiği dilekçe alınır ve trafik kuruluşunca tescil kaydı silinerek vergi dairesine bilgi verilir.

10 DAKİKA

 

2. Araçla birlikte araca ait belgelerde çalınmış ise sahibine isteği halinde aracın kayıtlarına çalışnmıştır şerhi konulduğuna dair yazı verilir.

 

19

ÇALINTI ARAÇ BULUNDUĞU ZAMAN YAPILACAK İŞLEMLER

1. Karakoldan alınacak teslim tutanağı birlikte, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden aracın bulunduğuna dair belge

10 DAKİKA

 

2. Dilekçe

 

3. Karayolları muayene istasyonundan muayenesi yaptırılacaktır.

 

20

TİCARİDEN GAYRİ TİCARİYE VEYA GAYRİ TİCARİDEN TİCARİYE GEÇİŞ

1. Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)

10 DAKİKA

 

2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

 

3. Dilekçe

 

4. Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği

 

5. Gayri Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği

 

21

(A) GEÇİCİ TRAFİK BELGE VE PLAKALAR

        “A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi; prototip veya yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, otomotiv konusunda araştırma yapan araştırma kurum veya kuruluşları veya teknik hizmetler kuruluşlarına; fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayilere bir yıl süre ile bayinin faaliyet gösterdiği yerin trafik kuruluşunca verilir.

10 DAKİKA

 

 Prototip veya yol testi için kullanılacak araçlara “T”, fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlara “G” harf grubu bulunan plakalardan verilecektir.

 

“A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi için müracaat sırasında;

 

Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini belirten dilekçe,

 

Her araç için cinslerine göre plakaya bağlı olarak yaptırılmış zorunlu mali sorumluluk sigortası,

 

Harç makbuzu,

 

Prototip veya tip onayı olmayan, yol testi yapılacak imal, ithal ve ihraç araçlar için tanıtım  numaralarından bağımsız olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış izin belgesi (tip onayı olması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığında izin şartı aranmaz),

 

İthal araçlar için garanti belgesi,

 

İki adet geçici trafik belgesi, ibraz edilir.

 

22

(B) GEÇİCİ TRAFİK BELGE VE PLAKALAR

Tescili yapılmamış veya tescil ve trafik belgesi işlemleri tamamlanmamış araçlara verilir. 30 gün süre ile geçerlidir

10 DAKİKA

 

1. Dilekçe

 

2. Zorunlu mali mesuliyet sigortası

 

3. ÖTV ödeme belgesi aslı

 

4. Harç makbuzu

 

5. Aracın faturası-trafik şahadetnamesi-noter satış senedi

 

23

(C) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ

Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya onarımının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara verilir. En fazla 6 gün süre ile verilir.Bu araçlar belirtilen güzergah dışına çıkamaz

10 DAKİKA

 

1. Dilekçe

 

2. Zorunlu mali mesuliyet sigortası

 

3. Aracın satın alındığı belge

 

4. Harç makbuzu

 
 

       

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 

İlk Müracaat Yeri İlçe Emniyet Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri Nilüfer Kaymakamlığı
İsim Mustafa Hüsnü ZEYBEK İsim Avni ORAL
Unvan İlçe Emniyet Müdürü Unvan Nilüfer Kaymakamı
Adres İhsaniye Mh.Emniyet Cad.No:2  Nilüfer /BURSA Adres Nilüfer Kaymakamlığı Binası
Tel 224 270 51 07  Tel 224 249 32 00
Faks 224 270 51 08  Faks 224 249 32 04
e-Posta nilufer@egm.gov.tr  e-Posta nilufer@icisleri.gov.tr