Makam: Nilüfer İlçe Tarım ve Orman Müdürü
Ad Soyad: Yasemin Yiğit BOZKURT
İletişim: 224 246 42 30

     

NİLÜFER İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ SÜRE)

1

Çiftçi Başvurusu

(Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı)

1-  Başvuru dilekçesi

2-  Numune

1 İŞ GÜNÜ

2

Kimyevi Gübre Bayi

Denetimi Yapmak

1-  İl Müdürlüğü yazısı

2-  Dilekçe

5 İŞ GÜNÜ

3

İlaç Bayii Denetimi Yapmak

1-  Bakanlık veya İl Müdürlüğü yazısı

2-  Dilekçe

5 İŞ GÜNÜ

4

Sebze Fidesi Üretimi ve

Pazarlanması Denetimi

1-  Dilekçe

2-  Fide üretim beyannamesi

3-  Bitki yetiştirme ruhsatı

15 İŞ GÜNÜ

5

Pazar Yerinde Fidan Kontrolü

1-  Fidan satış dönemi pazaryeri denetim ihtiyacı

Fidan Satış Dönemi

6

Nematot Tahlili ve Bitki Numunesi Alma

1-  Dilekçe

2 İŞ GÜNÜ

7

Biçer-Döver Kontrolü

1-  Yazılı/Sözlü Biçer-Döver Şikâyeti ve/veya

2-  Rutin Biçer-Döver Kontrolü

Şikâyeti takiben 1 İş Günü

8

Su Ürünleri Menşeii Belgesi Verilmesi

1-  Şahsen başvuru

1 İŞ GÜNÜ

9

Amatör Balıkçı Belgesi

1-  Başvuru dilekçesi
2-  Nüfus cüzdanı fotokopisi
3-  1 adet fotoğraf

4-  Döner sermaye makbuzu

30 DAKİKA

10

Su Ürünleri Stok Tespiti

1-  Başvuru dilekçesi

1 İŞ GÜNÜ

11

Çiftçi Kursları

1-  Yayım programı ve talepler

15 İŞ GÜNÜ

12

Tespit Raporu ve Cins Tashihi Raporu Hazırlanması

1-  Başvuru dilekçesi

2-  Çaplı tapu fotokopisi

4 İŞ GÜNÜ

13

Hastalık Çıkış Sönüş İşlemleri

  • 1-Başvuru dilekçesi
  • 2-Laboratuar raporu
  • 3-Komisyon kararı Veteriner Hekim tarafından verilen rapor

1 İŞ GÜNÜ

14

 

 

Canlı Hayvan ve Hayvan Maddeleri İçin Düzenlenen

Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu

 

1-  Kanatlılarda Nakil Beyannamesi EK-1

2-  Koyun-Keçilerde Nakil Belgesi EK-2

3-  Sığırlarda Hayvan Pasaportları

4-  Sığır, Koyun ve Keçilerde Şap Aşısı

5-  Koyun ve Keçilerde PPR Aşısı

6-  Gezginci arıcılarda İşletme Tescil Belgesi ve Arı Konaklama Belgesi EK-1

7- Yarış atlarında Pedigrili Pasaportunun bulunması. Bunların dışındaki at, katır ve eşeklerde Kimlik Belgesi

8-  Hayvan ve Hayvan Maddeleri İçin İrsaliye Fotokopisi

9-  Hayvanların Kulak Küpeli Olması (Küpeli olmayan hayvanların sevki yapılmaz.)

10-Hayvanlar muayene edilen ilçe Müdürlüğüne getirilmelidir.

11-Döner sermaye sevk raporu ücreti, Dezenfeksiyon ücreti ve Hayvan Pasaport ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

 

1 İŞ GÜNÜ

15

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve İşletme Tescil İşlemleri

1-  Başvuru dilekçesi

2-  Sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve işletme tescil müracaat formu

3-  Başka Köyden Satın Alınmışsa Muhtar onaylı Pasaport

4-  İlçe Sınırları Dışından Satın Alınmışsa Veteriner Sağlık Raporu

5-  Kesilen Hayvanlar İçin Mezbaha Veteriner Hekimce gönderilen Belge

1 İŞ GÜNÜ

16

Aktif Koloni Desteklemesi

1-  Başvuru dilekçesi

2-  Arılık ve koloni bildirim formu

1 İŞ GÜNÜ

17

Gezginci Arıcılar İçin Konaklama İzni Verilmesi

1-  Arıcının konaklayacağı yere göre imzalatacağı AKB (Arıcılık Kayıt Belgesi) nin birinci bölümü

2-  Konaklayacağı yerdeki İlçe Müdürünün AKB nin 2. bölümünün onayı

1 İŞ GÜNÜ

18

Arıcılık Desteklemesi

1-  Müracaat Formu EK-1

2-  Arıcılık Birliğine Üyelik Belgesi

3-  Arıcı kayıtlı olduğu İl/ilçe dışında müracaat ediyorsa

 ( Arı Konaklama Belgesi, Yurtiçi hayvan sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu)

BAKANLIKÇA BELİRLENİR

19

İşletme Hayvan Varlığını Gösterir Belge 

1-  Başvuru dilekçesi

1 İŞ GÜNÜ

20

Anaç Koyun Keçi Desteklemesi

1- Başvuru dilekçesi (Üreticiler yetiştirici örgütlerine başvurur. Yetiştirici örgütleri İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurur.)

BAKANLIKÇA BELİRLENİR

21

Sığır Cinsi Hayvanların Kayıt Silindi Belgesi

1-  Başvuru dilekçesi

2-  EK-48 İşletmedeki Hayvan Bildirim Formu

3- TARSİM Kapsamındaysa TARSİM Eksperinin Raporu

1 İŞ GÜNÜ

22

Buzağı Desteklemesi

 

1- Başvuru dilekçesi (Soy kütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile, ön soy kütüğüne kayıtlı olanlar örgütleri aracılığıyla veya doğrudan İl/ilçe Müdürlüklerine baş vurur.

 

30 GÜN

23

Anaç Sığır ve Manda Desteklemesi

 

a) Anaç sığır desteklemesinden faydalanmak isteyen yetiştiriciler :  

1- Başvuru dilekçesi (Üreticiler tarafından üyesi bulunduğu örgüte başvurulur. Üretici örgütleri, üyeleri adına İl/İlçe Müdürlüklerine başvurur.)

 b) Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler :Başvuru dilekçesi

30 GÜN

24

Çiğ Süt Desteklemesi

 

1- Süt faturası veya müstahsil makbuzu (Üretici tarafından üyesi olduğu Süt Üreticileri Birliğine teslim edilir. Süt Üreticileri Birliği tarafından Ulusal Süt Kayıt Sistemine kaydı yapılarak, İl/İlçe Tarım Müdürlüğüne onay için teslim edilir.)

2-Ziraat Odasından alınan Çiftçilik Belgesi

 

3 AY

 

25

İstatistiki Bilgi Talebi

1-  Başvuru Dilekçesi

15 İŞ GÜNÜ

26

Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Hisseli Arazi Satış İçin Uygunluk Belgesi

1-  Tapu Müdürlüğünden yazı

2-  Tapu kaydı (çaplı fotokopi)

3-  Çaplı kroki

 

5 İŞ GÜNÜ

27

ÇKS Kaydı Güncellemesi

1-   Başvuru dilekçesi

2-   Tanzim edilip onaylanmış "C" formu

3-   Tarımsal Faaliyet ile ilgili Bilgiler Formu (Form-B)

4-   Çiftçi Kayıt Formu

5-   Varsa kira sözleşmesi, Muvafakatname-1 ve Muvafakatname- 2 gibi özel evraklar

6-   Ziraat odasından alınan Çiftçi Belgesi

7-   İlk başvuru ise onaylı tapu kaydı

8-   İlk başvuru ise nüfus cüzdan fotokopisi

9-   Döner sermaye makbuzu

10- Ticaret Sicil Gazetesi veya Şirket ana sözleşmesi( tüzel kişi)

11- Yetki Belgesi ( tüzel kişi)

12- Yetkili kimlik fotokopisi ( tüzel kişi)

13- Vergi levhası fotokopisi ( tüzel kişi)

 

1 İŞ GÜNÜ

28

Tarımsal Amaçlı Elektrik Talebi ve İndirimli Tarifeden Yararlanma Uygulamaları

  • 1- Başvuru dilekçesi
  • 2- Tapu fotokopisi
  • 3- Derin kuyulardan DSİ ruhsatı, diğer su kaynaklarından DSİ izin belgesi.

4-   Çaplı kroki

5-   Noter tasdikli taahhütname

5 İŞ GÜNÜ

29

İyi Tarım Uygulamaları Desteklemesi

1-   Matbu başvuru dilekçesi (EK-6)

2-   İyi Tarım Uygulamaları sertifikası

3-   Yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş sertifika (EK-7'ye uygun olacak)

3-   ÇKS Belgesi

4-   Döner sermaye makbuzu

1 İŞ GÜNÜ

30

Organik Tarım Desteklemesi

1-   Matbu başvuru dilekçesi (EK-1)

2-   Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS) kaydı

3-   ÇKS belgesi

4-   Döner sermaye makbuzu.

1 İŞ GÜNÜ

31

Yem Bitkileri Desteklemesi

1-   Başvuru dilekçesi

2-   Müracaat formu

3-   ÇKS belgesi

4-   Döner sermaye makbuzu

1 İŞ GÜNÜ

 

32

Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklemesi

1-   Başvuru dilekçesi

2-   Destek talep formu

3-   Tohumluk faturası

4-   Tohuma ait sertifika belgeleri

5-   Döner sermaye makbuzu

 

1 İŞGÜNÜ

33

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteklemesi

1-   Başvuru formu (EK-1)

2-  Tohumculuk kuruluşu ve kuruluşlar adına sözleşmeli olarak tohumluk yetiştirenlerin,    tohum üretilecek araziye ait ÇKS belgesi

3-  Tohumculuk kuruluşu sözleşmeli tohumluk üretimi yaptırıyor ise, onaylı sözleşmeli yetiştirici listesi ve tohumluk yetiştiricilerine ait arazi bilgilerini içeren form (EK-2)

4- Tohumluk sertifikasının, ilgili İlçe Müdürlüğü tarafından onaylanmış fotokopisi  (Sertifikasyon işlemleri)

1 İŞ GÜNÜ

34

Sertifikalı Fidan Desteklemesi

1-   Başvuru dilekçesi

2-   Destek talep formu

3-   Fidan faturası

4-   Fidana ait sertifika belgeleri

5-   Döner sermaye makbuzu

1 İŞ GÜNÜ

35

Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi

1-   Mazot, gübre ve toprak analizi başvuru dilekçesi (EK-1)

2-   Toprak analizi desteği talep formu (EK-1)

3-   Toprak analiz raporu (50 Da. Üzerindeki arazilerde zorunlu)

1 İŞ GÜNÜ

36

Uygulamalarla İlgili Şikayetler

1-   Başvuru dilekçesi

15 İŞ GÜNÜ

37

Mera İşgali ile ilgili şikayetler

1-   Başvuru dilekçesi

5 İŞ GÜNÜ

38

Hayvancılık İşletmeleri İçin Kapasite Raporu Düzenlenmesi

1-   Başvuru Dilekçesi

2-   Üretim alanlarını gösterir tapu örneği

3-   Kiralık yerler için kira kontratı örneği

4-   Çalışan teknik personelin diploma örnekleri

5-   Üretim yerleri yerleşim krokisi

6-   İşletmenin yıllık üretim miktarlarını gösteriri belge

15 İŞ GÜNÜ

39

Hayvanların Kayıt Altına Alınması

1-   Başvuru Dilekçesi

2-   Küpe Kontrolü

3-   Belgelerin Tamlığı

 

3 İŞ GÜNÜ

40

Hayvancılık İşletmelerinin Denetlenmesi

1-   Şikayet

3 İŞ GÜNÜ

41

Süt Desteklemeleri-Askıya Çıkarılan İcmallere İtirazların Sonuçlandırılması

1-   Başvuru Dilekçesi

 

5 İŞ GÜNÜ

42

Süt Tozu Üretimi Desteklemeleri

 

1-   Başvuru dilekçesi,

2-   Bakanlıktan alınan üretim izin belgesi,

3-   Ulusal süt konseyine üyelik belgesi,

4-   Ticaret ve Sanayi Odalarından alınan kapasite raporu,

5-  Destekleme kapsamında, üretebileceği süt tozu miktarını gösteren noter onaylı taahhütname,

6-  Bağlı bulunduğu vergi dairesinden vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge,

7-  Dâhilde İşleme İzin Belgesi ve ekindeki Hammadde Sarfiyat Tablosu,

8-  Sadece süt tozu üreterek satan işletmelerden Dâhilde İşleme Rejimi kapsamındaki imalatçı-ihracatçılar ile yapılan sözleşme metni

5 İŞ GÜNÜ

43

Gıda Şikayeti Değerlendirme

1-  Alo gıda hattı şikâyet formu ( ALO 174 )

2-  Kontrol ve Denetim Tutanağı

3-  EK-2, EK-3, HACCP Tetkik Formu (Uygulanıyorsa)

15 İŞ GÜNÜ

44

Şahit Numune Analizi Talebi

  • 1- Dilekçe
  • 2- Kargo ücreti dekontu
  • 3- Analiz ücreti dekontu

15 İŞ GÜNÜ

45

Şahit Numune Geri Alma Talebi

1-  Dilekçe (Tebliğ tarihinden itibaren)

1 HAFTA

46

Yem Üretim, Yem Depolama ve Satışa Arz Etme  Yerlerinin Kontrolü

1-  Şikâyet formu

2-  Rutin Kontrol (Kontrol raporu)

Şikayetin sonuçlanma süresi 15 GÜN

 

47

Yem İşletmelerinin Kayıt İşlemleri

1-   Başvuru formu

2-   İşyeri açma ruhsatı

10 İŞ GÜNÜ

48

Üretim Satış Ve Toplu Tüketim Yerlerinin Denetimi

1-  Gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzeme üretimi ve/veya gıda satış ve toplu tüketimi yapılan işyerlerinde gıda güvenliği şartlarına uygunluk, denetim tutanağı

2 SAAT (1 İŞ YERİ)

49

Özürlüler İçin Evde Bakım  (Gelir Durumu Tespiti

1-   Başvuru dilekçesi

2-   Tapu Müdürlüğünden alınan yazı

 

1 İŞ GÜNÜ

50

Gelir Durumu Tespiti

1-   Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan matbu form

2-   Tapu Müdürlüğünden alınan yazı

1 İŞ GÜNÜ

51 Tütün Mamulü Perakende Satış Belgesi (TAPDK)

1-Başvuru Belgesi,

2-Kimliik fotokopisi,

3-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı,

4-Adli sicil belgesi,

5-Ödeme dekontu.

1 İŞ GÜNÜ
52 Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi (TAPDK)

1-Başvuru Belgesi,

2-Kimliik fotokopisi,

3-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı,

4-Adli sicil belgesi,

5-Ödeme dekontu,

6-Mesafe şartına uygunluk belgesi (son 30 gün içinde)

1 İŞ GÜNÜ
53 Açık Alkollü İçki Satış Belgesi (TAPDK)

1-Başvuru Belgesi,

2-Kimliik fotokopisi,

3-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı,

4-Adli sicil belgesi,

5-Ödeme dekontu,

6-Mesafe şartına uygunluk belgesi (son 30 gün içinde)

1 İŞ GÜNÜ
54 Nargilecilik Tütün mamulü Sunum (TAPDK)

1-Başvuru Belgesi,

2-Kimliik fotokopisi,

3-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı,

4-Adli sicil belgesi,

5-Ödeme dekontu,

6-Mesafe şartına uygunluk belgesi (son 30 gün içinde)

1 İŞ GÜNÜ
55 Açık Alkollü İçki Satış Belgesi (Dernek Lokalleri) (TAPDK)

1-Başvuru Belgesi,

2-Kimliik fotokopisi,

3-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı,

4-Adli sicil belgesi,

5-Ödeme dekontu,

6-Mesafe şartına uygunluk belgesi (son 30 gün içinde)

1 İŞ GÜNÜ
56 Alkollü İçecek Toptan Satış Belgesi (TAPDK)

1-Başvuru Belgesi,

2-Kimliik fotokopisi,

3-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı,

4-Adli sicil belgesi,

5-Ödeme dekontu,

6-Mesafe şartına uygunluk belgesi (son 30 gün içinde)

7-Ticaret Sicil Gazatesinde yayınlanmış ana sözleşme , sözleşme değişikliği ve yetkili kişilere ilişkin imza sirküsü,

8-Toptan satışı yapılacak ürünlerin üreticinden veya ithalatçısından alınmış yetki belgesi aslı veya yetkilendirilmiş merci tarafından onay örneği veya üretici ve ithalatçı firmanın direkt toptan satış belgesi başvurusunda üretim ithalat veya dağıtım izni belgelerinin örneği. 

1 İŞ GÜNÜ
57 Tütün Mamulü Toptan Satış Belgesi (TAPDK)

1-Başvuru Belgesi,

2-Kimliik fotokopisi,

3-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı,

4-Adli sicil belgesi,

5-Ödeme dekontu,

6-Mesafe şartına uygunluk belgesi (son 30 gün içinde)

7-Ticaret Sicil Gazatesinde yayınlanmış ana sözleşme , sözleşme değişikliği ve yetkili kişilere ilişkin imza sirküsü,

8-Toptan satışı yapılacak ürünlerin üreticinden veya ithalatçısından alınmış yetki belgesi aslı veya yetkilendirilmiş merci tarafından onay örneği veya üretici ve ithalatçı firmanın direkt toptan satış belgesi başvurusunda üretim ithalat veya dağıtım izni belgelerinin örneği. 

1 İŞ GÜNÜ

     Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi , eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin    belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri Nilüfer Kaymakamlığı
İsim Yasemin Yiğit BOZKURT İsim Avni ORAL
Unvan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Unvan Nilüfer Kaymakamı
Adres Nilüfer İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hürriyet/BURSA Adres Nilüfer Kaymakamlığı Binası
Tel 0 224 246 42 30                        Tel 224 249 32 00
Faks 0 224 247 22 88                        Faks 224 249 32 04
e-Posta 16nlfr@gmail.com              bursatarim.gov.tr    e-Posta  .........